Γλώσσες

User info

Contatti

Open Data, Civic Monitoring,

Cohesion Policy for the high-school students

2ο ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε τα δεδομένα να «μιλήσουν». Με στόχο να αφηγηθούμε αποτελεσματικές ιστορίες με απήχηση ξεκινώντας από τα δεδομένα, η εκμάθηση και παγίωση τεχνικών για την απόκτηση πληροφοριών από τα σύνολα δεδομένων που βρήκαμε είναι πράγματι πολύ σημαντική. Στο μάθημα αυτό συνοψίζονται και εφαρμόζονται οι βασικές (και πιο άμεσες) τεχνικές για τη συγκέντρωση, καθαρισμό, ανάλυση και διασταύρωση δεδομένων, και για τη δημιουργία απεικονίσεων που βοηθούν στην άντληση πληροφοριών.

Περιληπτικά, στο μάθημα αυτό θα μάθετε:

  • Να παρατηρείτε τα δεδομένα: κατανόηση, τελειοποίηση, ανάλυση
  • Να απεικονίζετε τα δεδομένα με απλά διαδικτυακά εργαλεία
  • Να εξασκηθείτε στη συγγραφή άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων
Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ενδέχεται να διαθέτουν τα δεδομένα που έχετε βρει...
Durata:
10 minutes
Format:
Video + Slides
Σε αυτή την ενότητα θα δούμε πιο περίπλοκες επεξεργασίες δεδομένων και, μέσα από την υιοθέτηση της έννοιας του δείκτη, απτά παραδείγματα από τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες ενδείξεις για τις αναλύσεις σας.
Durata:
10 minutes
Format:
Video + Slides
Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε κάποιες τεχνικές απεικόνισης δεδομένων χρήσιμων για την καλύτερη απεικόνιση των δεδομένων που έχετε βρει μέσα από γραφήματα και infographic.
Durata:
10 minutes
Format:
Video + Slides
Σε αυτή την ενότητα θα κατανοήσετε τις τεχνικές συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων που ενδέχεται να είναι περισσότερο χρήσιμα για την έρευνα σας, ακόμα και κατά την προετοιμασία της επόμενης επίσκεψης επίβλεψης.
Durata:
10 minutes
Format:
Video + Slides
Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τις μεθόδους και τα εργαλεία εργασίας ενός Δημοσιογράφου Δεδομένων και τις απαραίτητες τεχνικές για την υλοποίηση ενός καλού προϊόντος Δημοσιογραφίας Δεδομένων.
Durata:
20 minutes
Format:
Video + Slides