Γλώσσες

User info

Contatti

Open Data, Civic Monitoring,

Cohesion Policy for the high-school students

2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Durata: 
10 minutes
Format: 
Video

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε αναλυτικά μερικές πτυχές και χαρακτηριστικά της παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών για να κατανοήσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα την ερευνητική εργασία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Per visualizzare il contenuto Video devi accettare i cookie Video cliccando sul banner dei cookie in fondo alla pagina e poi aggiornare la pagina