Γλώσσες

User info

Contatti

Open Data, Civic Monitoring,

Cohesion Policy for the high-school students

ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Αυτό το μάθημα αναπτύσσεται στο πεδίο. Οι μαθητές, ως τάξη ή χωρισμένοι σε ομάδες, θα αναζητήσουν τις πληροφορίες που τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέχρι τώρα δεν τους παρείχαν τη δυνατότητα να τις βρουν. Ειδικότερα, η εξερεύνηση αφορά το επιλεγμένο έργο ή θέμα και οι επιπρόσθετες πληροφορίες πρέπει να συγκεντρωθούν επιτόπου και να τεθούν καλά προετοιμασμένες ερωτήσεις στα εμπλεκόμενα άτομα. Τέλος, οι μαθητές θα μπορούν να μοιραστούν ό, τι ανακαλύψουν μέσω του Monithon, της ανεξάρτητης πλατφόρμας πολιτικής παρακολούθησης, για να κατανοήσουν πού και πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής.

  • Συλλέξτε πληροφορίες απευθείας στο πεδίο, ξεκινώντας από τα δεδομένα που αναλύθηκαν στην τάξη
  • Πάρτε συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές των έργων: άτομα που τα υλοποιούν, πολίτες, εμπλεκόμενες οργανώσεις
  • Δημιουργήστε εικόνες, βίντεο και προσδιορίστε γεωγραφικά τις παρεμβάσεις στο πεδίο
  • Γράψτε μια αναφορά παρακολούθησης στο Monithon.it
Σε αυτό το βήμα, εμβαθύνουμε σε ορισμένες πτυχές και χαρακτηριστικά της πολιτικής παρακολούθησης, για να κατανοήσουμε πώς να οργανώσουμε καλύτερα την εξερεύνηση παρακολούθησης.
Durata:
20 minutes
Format:
Video + Slides
Σε αυτό το βήμα βλέπουμε τον τρόπο σύνταξης και δημοσίευσης της αναφοράς παρακολούθησης στην πλατφόρμα Monithon.it.
Durata:
10 minutes
Format:
Slides