Contatti

Open Data, Civic Monitoring,

Cohesion Policy for the high-school students

УРОК 1 – ПЛАНИРАНЕ (DESIGN)

В този урок класът започва планиране на граждански мониторинг. След запознаване с това какво представляват политиките на сближаване, обучаващите се избират финансиран на тяхна територия публичен проект, който искат да наблюдават, и планират дейностите, които да се извършват през целия период на образователния курс на ASOC. Събират се също информация и данни за избрания проект – от административната история, довела до неговото изпълнение, до контекстуални данни и информация по темата, за която се отнася, за да се научим да четем правилно и изчерпателно, като използваме официални и надеждни източници.

ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ (link to the Bulgarian pilot-project website)

Lesson 1 - Design
В тези раздели ще разберем какво представляват политиките на сближаване и как действат в Европа. Ще разгледаме какво представляват, за какво служат и ще се спрем на някои конкретни примери за проектите, които финансират.
Durata:
15 minutes
Format:
Videos
Lesson 1 - Design
В този раздел изследваме някои аспекти и характеристики на гражданския мониторинг, за да разберем как да планираме по-добре проучването за мониторинга.
Durata:
10 minutes
Format:
Video
Lesson 1 - Design
В „ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ“ (DATA EXPEDITION) създаваме основите на вашето изследване: нека започнем с разглеждане на данните, за да разберем какво е налично на територията...
Durata:
90 minutes
Format:
Slide
Lesson 1 - Design
В този раздел ще научите какво представляват отворените данни (Open Data) и защо са важни за вашето проучване, свързано с граждански мониторинг.
Durata:
10 minutes
Format:
Video
Lesson 1 - Design
В този раздел ще се запознаем с основните изследователски техники, за да можем да консолидираме събирането на данни, документи и информация, които да подкрепят и да дадат контекст на нашия проект.
Durata:
10 minutes
Format:
Video
Lesson 1 - Design
В този раздел ще разберем как публичната администрация предоставя данни и информация в отворен формат и как да ги намерим онлайн.
Durata:
10 minutes
Format:
Slides
Lesson 1 - Design
Целта на това упражнение е да създадете вашето досие на проучването въз основа на данните и информацията...
Durata:
90 minutes
Format:
Slides