Γλώσσες

User info

Contatti

Open Data, Civic Monitoring,

Cohesion Policy for the high-school students

ΣΕΛΙΔΑ 1ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

Σε αυτό το μάθημα η σχολική ομάδα  αρχίζει να προγραμματίζει την παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών. Μετά από μια εισαγωγή στο τι είναι η πολιτική συνοχής, οι μαθητές επιλέγουν ένα δημόσιο έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ στον τόπο τους, το οποίο θέλουν να επιβλέψουν και προγραμματίζουν τις δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδρομής ASOC. Οι μαθητές συγκεντρώνουν επίσης πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με το επιλεγμένο έργο, από το διοικητικό ιστορικό που έφερε την υλοποίηση του μέχρι τα δεδομένα και τις πληροφορίες πλαισίου για το θέμα στο οποίο εμπίπτει, για να μάθουν να τεκμηριώνουν σωστά και εξαντλητικά, χρησιμοποιώντας επίσημες και αξιόπιστες πηγές.

Σημειώνεται ότι οι παρουσιάσεις από την 1η συνάντηση έχουν ενταχθεί στα Βήματα 1, 3 και 4. Επιπλέον συστήνεται να μελετηθούν πρώτα τα αρχεία που βρίσκονται στο κουτί δεξιά και μετά το υλικό υτων βημάτων 1-7.

Σε αυτές τις ενότητες θα ανακαλύψουμε τι είναι η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποιο τρόπο λειτουργεί στην Ευρώπη
Durata:
15 minutes
Format:
Videos
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε αναλυτικά μερικές πτυχές και χαρακτηριστικά της παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών για να κατανοήσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα την ερευνητική εργασία.
Durata:
10 minutes
Format:
Video
Στην ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ δημιουργούμε τις βάσεις για την έρευνά: ξεκινούμε κοιτώντας τα δεδομένα για να κατανοήσουμε την πραγματική  κατάσταση στον τόπο...
Durata:
90 minutes
Format:
Slide
Σε αυτή την ενότητα θα ανακαλύψετε τι είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα και γιατί είναι σημαντικά για την έρευνα παρακολούθησης δημόσιων πολιτικών που αναλάβατε.
Durata:
10 minutes
Format:
Video
Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τις κύριες τεχνικές έρευνας, ώστε να οριστικοποιήσουμε τη συγκέντρωση δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών για να στηρίξουμε το έργο μας και να του δώσουμε ένα πλαίσιο.
Durata:
10 minutes
Format:
Video
Σε αυτή την ενότητα θα ανακαλύψουμε με ποιες μεθόδους η Δημόσια Διοίκηση παρέχει δεδομένα και πληροφορίες καθιστώντάς τα διαθέσιμα σε ανοιχτή μορφή και πως να τα βρούμε online.
Durata:
10 minutes
Format:
Slides
Ο στόχος αυτής της εξάσκησης είναι να δημιουργήσετε το φάκελο έρευνάς σας, ξεκινώντας από τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχετε εντοπίσει για το επιλεγμένο έργο και θέμα.
Durata:
90 minutes
Format:
Slides